Tuesday, July 24, 2018

Erasmus+ reis Norrasse

Erasmus+ programmi raames viibisin töövarjuna 19.-25. märts 2017Norras Ålesundi FAGERLIA videregående skole’s (Fagerlia Upper Secondary School). Meie mõistes on nimetatud kool gümnaasium, kus on noored alates vanusest 16 aastat. Olin sealse kooli matemaatika ja loodusteaduste õppetooli juhataja ning matemaatikaõpetaja töövarjuks. Samas juhatab ta ka vastava piirkonna matemaatika ja loodusainete õpetajate ainesektsiooni. 

Ålesund on linn loode-Norras Møre og Romsdali maakonnas, poolel teel Bergeni ja Trondheimi vahel. 


Vaated linnale ühe mäekese otsast, kus oli ka vastav vaateplatvorm.

 

Sel õppeastal oli koolis 850 õpilast, 100 õpetajat, 11 inimest juhtkonnas.

Minu eesmärgiks oli töövarjuna:
1) tutvuda Norra koolisüsteemiga,
2) tutvuda õppetöö korraldusega koolis,
3) süveneda nende matemaatika õppekavasse,
4) jälgida mida  ja kuidas õpetatakse,
5) olla töövarjuks erinevate tegevuste juures.


Neli päeva kulgesid ühes rütmis: 
hommikul tundide külastamine;
lõunapausi ajal (kestis terve tund) rääkisime koolist, õppetööst, õppekavast;
pärast lõunat jällegi tundide jälgimine ja vestlused. 
Reede on koolis nn projektipäev ja töökorraldus on teistsugune. 
Käiakse ekskursioonidel, asutustes või tegeletakse vaid ühe ainega 4-5 tundi järjest. Väga tihe koostöö on ülikooliga.

Kõige enam huvitas mind, milline on nende riiklik õppekava ja kooli lõpetamise tingimused.
Sain teada, et näiteks gümnaasiumis ei ole õppekavas stereomeetriat, kuid õpitakse diferentsiaalvõrrandeid.


Norras saadud huvitavaid teadmisi ja kogemusi olen juba jaganud oma kooli õpetajatega ning  Tallinna linna matemaatikaõpetajate koosolekul. 

Samuti augustis 2017 Valgas ning novembris 2017 Toilas Eesti Matemaatikaseltsi Koolimatemaatikaühenduse suve- ning sügispäevadel, kus osales kokku üle saja matemaatikaõpetaja.

Olen juba oma töös kasutanud erinevaid huvitavaid lähenemisi ülesannete lahendamisel ning kaasanud õpilasi ka ingliskeelsete ülesannete lahendamisel. Selleks kasutan Norra koolide olümpiaadide ülesandeid: https://abelkonkurransen.no/en/.

Muidugi kuulus minu reisi juurde ka kultuuriprogramm. 


Suveniiride pood oli alati juba kinni, kui ma töövarjutamisest tagasi jõudsin.
Aga vaated olid imelised!
Õnnestus viibida ka nende akvaariumis.
Jäin oma reisiga väga rahule ja olen tänulik Erasmus+ programmile ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi projektijuhtidele, kes organiseerisid ning võimaldasid seal osaleda.

Kristel Tamm
Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja